Vacatures

Er komen drie plaatsen vrij aan onze boardroom table. Schuif jij aan?

Word jij onze nieuwe Portefeuillehouder Jonge Balie Congres? óf word jij onze nieuwe Portefeuillehouder Evenementen? óf word jij onze nieuwe Portefeuillehouder PR & Communicatie?

De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) behartigt sinds 1976 de belangen van jonge advocaten.

Als bestuurslid van de SJBN vertegenwoordig je niet alleen alleen de jonge advocaten in een stad of arrondissement, maar ben je landelijk en zelfs internationaal actief. Je bezoekt dus niet alleen regelmatig activiteiten van de lokale balies, waar je ook weer eens oude (studie)vrienden tegenkomt, maar gaat ook jaarlijks met het gehele bestuur naar minimaal één vergadering in het buitenland. De SJBN is namelijk aangesloten bij de Europese Jonge Balie (European Young Bar Association). In het verleden stonden een bezoek aan Aix en Provence, Kopenhagen, en Belfast op het programma. Op 30 maart reisde het bestuur af naar Thessaloniki, Griekenland.

Een ander hoogtepunt is het jaarlijkse SJBN Jonge Balie Congres. Als bestuurslid ben je nauw betrokken bij de organisatie.

In jouw dagelijkse werkzaamheden als bestuurslid is er volop ruimte voor creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Daarnaast representeer je de SJBN door evenementen en borrels van lokale Jonge Balie Verenigingen te bezoeken.

Verder kom je in contact met interessante personen binnen en buiten de advocatuur, zoals de Landelijk Deken van de NOvA, de Uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten (CPO en Dialogue) en sponsoren van de SJBN.

Sollicitatieprocedure

Uitsluitend advocaten die niet tevens bestuurslid zijn van een lokale Jonge Balievereniging of lid van een ander orgaan van de SJBN komen voor de functie in aanmerking.

Bestuursleden worden benoemd door het College van Afgevaardigden voor een periode van twee jaren. Bij de voordracht en benoeming wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de bestuursleden.

Vragen over de bestuursfuncties en over de sollicitatieprocedure kun je, bij voorkeur per e-mail, stellen aan Werner Altenaar (voorzitter@sjbn.nl) of Marie-Cécile Kathmann (pr@sjbn.nl).

Jouw sollicitatie met curriculum vitae kan je, vóór 1 oktober 2017, richten aan Werner Altenaar (voorzitter@sjbn.nl).

De sollicitatiegesprekken worden gepland in de tweede of derde week van oktober 2017. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in Utrecht.

Na afloop van de sollicitatiegesprekken zullen de geselecteerde kandidaten bericht ontvangen of zij worden voorgedragen aan het College van Afgevaardigden tijdens de eerstvolgende vergadering van het College van Afgevaardigden.

We kijken uit naar jouw sollicitatie!

SJBN Bestuur

 

Volg de SJBN op LinkedInFacebookInstagram en Twitter (@JongeBalieNL) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en alle activiteiten.


Bekijk hier je een sfeerinpressie van het bezoek van het SJBN-bestuur aan de EYBA in Belfast in 2016.