BELANGENBEHARTIGER
VOOR JONGE ADVOCATEN
INTERMEDIAIR
lokale Jonge Balie Verenigingen
Nederlandse Orde van Advocaten
Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue)
SJBN Besturendag vrijdag 18 augustus 2017 Den Haag

Welkom bij de SJBN

Welkom op de website van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN).

Sinds 1976 is de SJBN de belangenbehartiger voor de jonge advocaten in Nederland. Met de jonge advocaten worden de advocaten tot zeven jaren ervaring bedoeld.

De SJBN treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie verenigingen, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue) en andere relevante organisaties die zich richten op de (jonge) advocaten. Daarnaast organiseert de SJBN op landelijk niveau diverse inhoudelijke en sociale activiteiten voor jonge advocaat-stagiaires, jonge advocaat-medewerkers en jonge advocaat-ondernemers, zoals de SJBN Advocaat en Ondernemerdag, de SJBN Praktijkmiddag en het SJBN Jonge Balie Congres.

De SJBN inventariseert de ervaringen van advocaat-stagiaires met de Beroepsopleiding Advocaten door onder meer de ‘klankbordgroepen’ die halfjaarlijks worden samengesteld uit de nieuwe lichtingen van de Beroepsopleiding Advocaten. Mocht je willen deelnemen aan een klankbordgroep, meer informatie willen over de klankbordgroepen of jouw ervaringen met de Beroepsopleiding Advocaten willen delen dan kun je contact opnemen met Margreet Eveleens-van der Zwaag, Portefeuillehouder Opleidingen (opleidingen@sjbn.nl).

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er leeft onder de jonge advocaten, doet de SJBN jaarlijks in samenwerking met arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir onderzoek naar het welzijn van de jonge advocaten door middel van de SJBN Enquête. Heb je vragen over de SJBN Enquête? Neem dan contact op met Marie-Cécile Kathmann, PR & Communicatie (pr@sjbn.nl).

Volg de SJBN op LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter (@JongeBalieNL) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en alle activiteiten.

Heb je vragen en/of opmerkingen of heb je interesse in een (toekomstige) functie binnen het SJBN bestuur of de SJBN Jonge Balie Congrescommissie, neem dan contact op met één van de SJBN Bestuursleden.

Werner Altenaar,
Voorzitter Stichting Jonge Balie Nederland

 

SJBN Advocaat en Ondernemerdag 10 maart 2017

Op vrijdag 10 maart 2017 vond de vierde editie van SJBN Advocaat en Ondernemerdag plaats voor ongeveer 100 jonge advocaten die geïnteresseerd zijn in het ondernemerschap binnen de advocatuur. Bekijk de aftermovie voor een sfeerimpressie van de dag op SJBN Advocaat en Ondernemerdag 2017.

SJBN steunt Lawyers 4 Lawyers

De SJBN is trots dat dankzij de SJBN Jonge Balie Congrescommissie 2016 de jonge advocaten van Nederland de gelegenheid hebben gekregen om Lawyers 4 Lawyers te steunen en wederom hun betrokkenheid te tonen bij de advocaten die worden bedreigd, onderdrukt of voor wie een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening door andere omstandigheden niet vanzelfsprekend is. De SJBN heeft een bedrag van € 3.000,- aan Lawyers 4 Lawyers gedoneerd. De SJBN wenst Lawyers 4 Lawyers veel succes met de ondersteuning die zij biedt aan individuele advocaten wereldwijd! Meer informatie? Lawyers for Laywers

SJBN Besturendag 18 augustus 2017

Op vrijdag 18 augustus 2017 wordt in Den Haag de SJBN Besturendag voor de besturen van de lokale Jonge Balie verenigingen georganiseerd. Houd de website van de SJBN goed in de gaten voor meer informatie over het programma en inschrijven! Heb je vragen over de SJBN Besturendag? Neem dan contact op met Esmée Hoogenkamp, Portefeuillehouder Evenementen (evenementen@sjbn.nl).

WIJ WERKEN SAMEN MET

SPONSOREN